Søk Oasen VGS!

Du søker på vanlig måte gjennom vigo.no. Nærskoleprinsippet gjelder ikke på Oasen vgs. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlige skoler.  Vårt opptak skjer i samarbeid med Agder Fylkeskommune. VIGO søkerportal åpner i januar 2023

Søknadsfrist for første opptak er 1. mars 2022. Søknader som sendes inn etter søknadsfristen behandles fortløpende.

Vi starter opp med vg1 på alle linjer i august 2023. Vg2 starter høsten 2024 og vg3 2025.  

 

Har du spørsmål?

Benedicte Lagarhus

Prosjektleder, Oasen vgs
benedicte.lagarhus@oasenskole.no
993 70 457

Telefon

993 70 457

Org.nr:

970 545 204

Adresse (trykk for kart)

Liane Ringvei 71,
4638 Kristiansand

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram