Velg en side

Om Oasen

Oasen-skolene er friskoler som har kristne grunnverdier som rettesnor. I alle fagene brukes de samme lærerplanene som i den offentlige skole. Vi fjerner ikke noe fra læreplanene, men supplerer dem ved å søke og se bibelske perspektiv i fagene. Klassene har morgensamlinger hver dag med fokus på Guds ord.

Skolenes visjon er basert på de tre K-ene:

Kunnskap på høyt nivå i samsvar med den enkeltes forutsetninger

Karakter og livsstil som beskrevet i Guds Ord.

Kjennskap til Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder.

Fokusområder

Verdier
Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, trivsel, struktur og orden, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er verdier som vi setter høyt. Dette skaper et godt læringsmiljø og elever som trives!

Tilpasset undervisning
Vi ønsker å utfordre elevene ut fra hver ungdoms faglige nivå og evner. Nivådelte og tilpassede skoleoppgaver legger vi stor vekt på. Stasjonsundervisning og varierte arbeidsoppgaver er også med på å motivere elevene.

Digital kompetanse
Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse: Ipad eller ChromeBook til alle elevene, prosjektor i hvert klasserom, Google Suite som læringsplattform og digital tavle (Smart Board) i mange klasserom.

 

Eiere av Oasen skole

Oasen skole eies i dag av tre menigheter; Oasen Bibelsenter i Søgne/Mandal, Filadelfia i Kristiansand og Hånes Frikirke på Hånes utenfor Kristiansand.  Dette gir god spennvidde innen kirkelandskapet og et solid fundament for Oasen skole som en skolebevegelse på Sørlandet.

Formelt sett er eierforholdet ordnet i et aksjeselskap som heter Oasen skole Holding. Her har henholdsvis:

  • Oasen Bibelsenter – 70%
  • Filadelfia Kristiansand – 20%
  • Hånes Frikirke – 10%

Vi oppfordrer alle til å bli litt bedre kjent med våre eiere! Sjekk ut nettportalene deres og send dem gjerne en takk og en oppmuntring for det viktige arbeidet de velger å være banebrytende på i vår landsdel!

 

Telefon

99370457

Org.nr:

970 545 204

Adresse

Liane Ringvei 71,
4638 Kristiansand

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram