Søk skoleplass på Oasen vgs!

Vi har ledige skoleplasser og det er fremdeles mulig å søke på alle linjer. Søknadene behandles fortløpende og vi kontakter deg kort tid etter mottatt søknad.

HUSK: Alle som søker vg1 må sende skolen utskrift av karakterene for 1. termin i 10. klasse, og avsluttende karakterer fra 8. og 9.klasse.

Adr: Liane Ringvei 71, 4638 Kristiansand

E-post: vgs@oasenskole.no

Nærskoleprinsippet gjelder ikke på Oasen vgs. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlige skoler.  Vårt opptak skjer i samarbeid med Agder Fylkeskommune. Vi starter opp med vg1 i august 2023, vg2 starter høsten 2024 og vg3 høsten 2025.

Har du spørsmål?

Benedicte Lagarhus

Prosjektleder, Oasen vgs
benedicte.lagarhus@oasenskole.no
993 70 457