Om Oasen VGS

Oasen videregående skole er en del av Oasen skole Strømme, en kristen friskole i Kristiansand.

Det som skiller Oasen VGS fra en fylkeskommunal videregående skole, er først og fremst den kristne profilen. Skolen vår er åpen for alle, uansett bakgrunn eller ståsted til kristen tro.

Vi tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og starter opp i nytt skolebygg august 2023.

Friskole

Oasen vgs er godkjent etter friskoleloven. Vi følger de samme læreplanene som offentlig skole, samtidig som vi søker og ser fagene i et bibelsk perspektiv. Elevene blir vurdert i henhold til offentlige lover og forskrifter. Alle med ungdomsrett kan søke Oasen vgs, da nærskoleprinsippet ikke gjelder for friskoler.

Skolen eies av Oasen Bibelsenter, Hånes Frikirke og Filadelfia Kristiansand, og er en integrert del av det videregående skoletilbudet i Agder fylkeskommune.

 

Kristen skole

Alle ansatte på Oasen skole deler en felles kristen tro og vil legge til rette for at tro kan være en naturlig del av skolehverdagen. Vi begynner hver dag med en liten samling og har en time kristendomsundervisning i uka. Som elev er du velkommen uansett livssyn. Vi ønsker å være en åpen skole med respekt og toleranse for den enkelte.  

 

Fokusområder

Verdier
Godt samarbeid og tett oppfølging av hver enkelt elev er verdier vi setter høyt. Respekt og omsorg for alle på skolen skaper et godt læringsmiljø og gir elevene rom og mulighet for vekst og utvikling. Vårt ønske er å bidra til karakterbygging, trygghet og god selvfølelse hos elevene, slik at de opplever hverdagen  meningsfull og trives på skolen!

Tilpasset undervisning
På Oasen vil vi utfordre elevene ut fra den enkelte ungdoms faglige nivå og evner. Vi ønsker å tilpasse opplæringen slik at hver elev kan nå sitt fulle potensiale i en trygg og inkluderende hverdag. Varierte arbeidsoppgaver og ulike innfallsvinkler til fagene bidrar til større forståelse og innsikt.

VÅRE Kjerneverdier er basert på de tre K-ene:

Kunnskap på høyt nivå i samsvar med den enkeltes forutsetninger

Karakter og livsstil som beskrevet i Guds Ord

Kjennskap til Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder